Πολιτική Ακύρωσης

Πολιτική Ακύρωσης

0% επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που ο πελάτης δεν εμφανιστεί την ημέρα του ταξιδιού

0% επιστροφή χρημάτων εάν το ταξίδι ακυρωθεί από τον πελάτη έως και 72 ώρες πριν από το ταξίδι

50% επιστροφή χρημάτων, εάν το ταξίδι ακυρωθεί από τον πελάτη 72 ώρες ή περισσότερο πριν από το ταξίδι

100% επιστροφή χρημάτων, σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω ανωτέρας βίας (μηχανική βλάβη,  καιρικές συνθήκες κ.λπ.) .