Όροι χρήσης

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

Η εταιρεία (αναφέρεται είτε ως “η company”, “we”, “u s” ή “oyour” στην παρούσα Συμφωνία) αναφέρεται σε avantisailing.com, Ηράκλειο, Παλαιό Ενετικό Λιμάνι.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που τοποθετούνται στον υπολογιστή μας, στην κινητή συσκευή ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή από έναν ιστότοπο, τα οποία περιέχουν τις λεπτομέρειες του ιστορικού περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο μεταξύ των πολλών χρήσεων του.

Χώρα αναφέρεται σε: Ελλάδα

Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στο service, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα ψηφιακό tablet.

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο άτομο.

Η υπηρεσία αναφέρεται στην Ιστοσελίδα.

Ως Πάροχος Υπηρεσιών νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή άτομα που απασχολούνται από την  εταιρεία για να διευκολύνουν την έρευνα, να παρέχουν την ευθύνη για λογαριασμό της  εταιρείας, να εκτελούν υπηρεσίες που σχετίζονται με την καταστροφή ή να βοηθούν την ομάδα στην ανάλυση τουτρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η καταστροφή.

Τα δεδομένα χρήσης αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε δημιουργούνται από τη χρήση τουs ervice είτε από την ίδια την υποδομή (για παράδειγμα, τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

Ο  δικτυακός τόπος αναφέρεται στην αβαντισάιλινγκ. com, προσβάσιμο από https://www.avantisailing.com/

Εννοείτε το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί το service, ή την εταιρεία, ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το εν λόγω άτομο έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί το s ervice, ανάλογα με την περίπτωση.

Συλλογή  και καταγραφήτων Προσωπικών μας Δεδομένων

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Προσωπικά Δεδομένα

Κατά τη χρήση τηςεντολής σας, μπορείτε να σας ζητήσουμε να παράσχετε  ορισμένες προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή την ταυτοποίησή σας. Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Όνομα και επώνυμο
  • Αριθμός τηλεφώνου
  • Δεδομένα χρήσης

Δεδομένα χρήσης

Τα δεδομένα χρήσης συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση τουs ervice.

Τα Δεδομένα Χρήσης ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως ηδιεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου της Συσκευής μας (π.χ. διεύθυνση IP), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής μας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Όταν αποκτάτεπρόσβαση στο service από ή μέσω μιας κινητής συσκευής, μπορείτε να συλλέξετε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του τύπου της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε, του μοναδικού αναγνωριστικού της κινητής συσκευής μας, της διεύθυνσης IP της κινητήςσυσκευής μας,  του λειτουργικού μας συστήματος για κινητά, του τύπου του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο για κινητά που χρησιμοποιείτε,  μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και άλλα διαγνωστικά δεδομένα.

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε πληροφορίες πουστέλνει το πρόγραμμα περιήγησής μας κάθε φορά που επισκέπτεστε την υπηρεσία μας ή όταν έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμααπό ή μέσω κινητής συσκευής.

Τεχνολογίες παρακολούθησης και cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης για να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στο περιβάλλον σας και να αποθηκεύουμε ορισμένες πληροφορίες. Οι τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται είναι φάροι, ετικέτες και σενάρια για τη συλλογή και την παρακολούθηση πληροφοριών και για τη βελτίωση και την ανάλυση  τηςταυτότητάς σας. Οι τεχνολογίες πουχρησιμοποιούνται μπορεί να περιλαμβάνουν:

Cookies ή Cookies προγράμματος περιήγησης: Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στο d evice μας. Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής μας να απορρίψει όλα τα Cookies ή να υποδείξει πότε αποστέλλεται ένα Cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα Cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της υπηρεσίας μας. Αν δεν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής μας έτσι ώστε να απορρίπτει τα Cookies, η εταιρεία μας μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies.

Flash Cookies: Ορισμένες λειτουργίες της υπηρεσίας μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν τοπικά αποθηκευμένα αντικείμενα (ή Flash Cookies) για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις μας ή τη δραστηριότητά μας στην υπηρεσία μας. Η διαχείριση των Flash Cookies δεν γίνεται με τις ίδιες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Cookies του προγράμματος περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να διαγράψετε τα Flash Cookies, διαβάστε την ενότητα “Πού μπορώ να αλλάξω τις ρυθμίσεις για την απενεργοποίηση ή τη διαγραφή τοπικών κοινόχρηστων αντικειμένων;” που είναι διαθέσιμη στο https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_

Web Beacons: Ορισμένες ενότητες του service και των email μας ενδέχεται να περιέχουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως web beacons (αναφέρονται επίσης ως clear gifs, pixel tags και gif ενός pixel) που επιτρέπουν στο company, για παράδειγμα, να μετρά τους χρήστες που έχουν επισκεφθεί αυτές τις σελίδες ή έχουν ανοίξει ένα email και για άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία ιστότοπων (για παράδειγμα,  καταγραφή της δημοτικότητας μιας συγκεκριμένης ενότητας και επαλήθευση της ακεραιότητας του συστήματος και του διακομιστή).

Τα cookies μπορεί να είναι “μόνιμα” ή “cookies περιόδου λειτουργίας”. Τα μόνιμα cookies  παραμένουν στον προσωπικό μας υπολογιστή ή την κινητή συσκευή μας όταν είστεεκτός σύνδεσης, ενώ τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής μας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies: Χρήση cookies σύμφωνα με τη Δωρεάν Πολιτική Απορρήτου.

Χρησιμοποιούμε τόσο cookies περιόδου λειτουργίας όσο και μόνιμα cookies για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

Απαραίτητα / Απαραίτητα Cookies

Τύπος: Cookies συνεδρίας

Διοικείται από: Us

Σκοπός: Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για να σας παρέχουμε υπηρεσίες διαθέσιμες μέσω του Ιστότοπου και για να σας επιτρέψουμε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις δυνατότητές του. Βοηθούν στον έλεγχο ταυτότητας των χρηστών και στην αποτροπή της δόλιας χρήσης λογαριασμών χρηστών. Χωρίς αυτά τα Cookies, οι υπηρεσίες που έχετε ζητήσει δεν μπορούν να παρασχεθούν καιχρησιμοποιούν αυτά τα Cookies μόνο για να σας παρέχουμε αυτές τις υπηρεσίες.

Πολιτική Cookies / Ειδοποίηση Αποδοχή Cookies

Τύπος: Μόνιμα cookies

Διοικείται από: Us

Σκοπός: Αυτά τα Cookies προσδιορίζουν εάν οι χρήστες έχουν αποδεχτεί τη χρήση cookies στον Ιστότοπο.

Cookies Λειτουργικότητας

Τύπος: Μόνιμα cookies

Διοικείται από: Us

Σκοπός: Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, όπως να θυμόμαστε τα στοιχεία σύνδεσής σας ή την προτίμηση γλώσσας. Ο σκοπός αυτών των Cookies είναι να σας παρέχουν μια πιο προσωπική εμπειρία και να αποφύγετε να χρειάζεται να εισάγετε ξανά τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε και τις επιλογές σας σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την Πολιτική Cookies ή την ενότητα Cookies της Πολιτικής Απορρήτου μας.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρείαμπορεί να χρησιμοποιήσει Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

Για να παρέχουμε και να διατηρούμε το προσωπικό μας, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της χρήσης τουs ervice μας.

Για την εκτέλεση μιας σύμβασης: η ανάπτυξη, η συμμόρφωση και η ανάληψη της σύμβασης αγοράς για τα προϊόντα, τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης με εσάςμέσω τηςσύμβασης.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας: Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων, SMS ή άλλων ισοδύναμων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας, όπως ειδοποιήσεις push μιας εφαρμογής για κινητά σχετικά με ενημερώσεις ή ενημερωτικές επικοινωνίες που σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις συμβατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων ασφαλείας, όταν είναι απαραίτητο ή εύλογο για την εφαρμογή τους.

Για να σας παρέχουμε νέα, ειδικές προσφορές και γενικές πληροφορίες σχετικά με άλλα αγαθά, υπηρεσίες και εκδηλώσεις που προσφέρουμε, τα οποία είναι παρόμοια με αυτά που έχετε ήδη αγοράσει ή για τα οποία έχετε ρωτήσει, εκτός εάν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες.

Για τη διαχείριση των αιτημάτων μας: Για να συμμετέχουμε και να διαχειριζόμαστε τα αιτήματά μας προς εσάς.

Για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες μας για να αξιολογήσουμε ή να διεξάγουμε συγχώνευση, εκποίηση, αναδιάρθρωση, αναδιοργάνωση, διάλυση ή άλλη πώληση ή μεταβίβαση ορισμένων ή όλων των περιουσιακών σας στοιχείων, είτε ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα είτε ως μέρος πτώχευσης, εκκαθάρισης ή παρόμοιας διαδικασίας, στην οποία τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με τους χρήστες μας είναι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται.

Για άλλους σκοπούς: Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες μας για άλλους σκοπούς, όπως ανάλυση δεδομένων, προσδιορισμό των τάσεων χρήσης, προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών μας και για να αξιολογήσουμε και να βελτιώσουμε την εμπειρία μας, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το μάρκετινγκ και την εμπειρία σας.

Ενδέχεται να μοιραστούμετα προσωπικά μας στοιχεία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Με τους παρόχους υπηρεσιών:  Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά μας στοιχεία με τους παρόχους υπηρεσιών για να παρακολουθήσουμε και να αναλύσουμε τη χρήση της εντολής μας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Για μεταβιβάσεις επιχειρήσεων: Μπορούμε να μοιραστούμε ή να μεταφέρουμε τα προσωπικά μας στοιχεία σε σχέση ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων οποιασδήποτε συγχώνευσης, πώλησης περιουσιακών στοιχείων, χρηματοδότησης ή εξαγοράς του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής σας σε άλλη εταιρεία.

Με συνεργάτες: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες μας με τους συνεργάτες σας, οπότε θα απαιτήσουμε από αυτούς τους συνεργάτες να τηρήσουν αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Οι συνδεδεμένες εταιρείες περιλαμβάνουν τημητρική σας εταιρεία και οποιεσδήποτε άλλες θυγατρικές, εταίρους κοινοπραξίας ή άλλες εταιρείες που ελέγχουνή που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με εσάς.

Με επιχειρηματικούς εταίρους: Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες μας με τους επιχειρηματικούς σας συνεργάτες για να σας προσφέρουμε ορισμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές.

Με άλλους χρήστες: όταν μοιράζεστε προσωπικές πληροφορίες ή αλληλεπιδράτε με άλλο τρόπο στους δημόσιους χώρους με άλλους χρήστες, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προβληθούν από όλους τους χρήστες και μπορεί να διανεμηθούν δημόσια έξω.

Με τη συγκατάθεσή σας: Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά μας στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή μας.

Διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρείαθα διατηρήσει  τα Προσωπικά μας Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά μας Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις (για παράδειγμα, εάν απαιτείται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους), να επιλύσουμε διαφορές και να επιβάλουμε τις νομικές μας συμφωνίες και πολιτικές.

Το company θα διατηρήσει επίσης δεδομένα χρήσης για σκοπούς εσωτερικής ανάλυσης. Τα δεδομένα χρήσης διατηρούνται γενικά για μικρότερο χρονικό διάστημα, εκτός εάν αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση της ασφάλειας ή για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της  υπηρεσίας σας ή όταν είστε νομικά υποχρεωμένοι να διατηρήσετε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων

Οι πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, υποβάλλονται  σε επεξεργασία στα γραφεία λειτουργίας της c ompany και σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους όπου βρίσκονται τα μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν και να διατηρηθούν σε υπολογιστές που βρίσκονται εκτός της πολιτείας, της επαρχίας, της χώρας ή άλλης κυβερνητικής δικαιοδοσίας όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της δικαιοδοσίας σας.

Η συγκατάθεσή σας σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ακολουθούμενη από την υποβολή τέτοιων πληροφοριών αντιπροσωπεύει τη συμφωνία μας για αυτήν τη μεταφορά.

Η επιτροπή θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα μας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και καμία μεταφορά των Προσωπικών μας Δεδομένων δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων μας και άλλων προσωπικών πληροφοριών.

Αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων

Επιχειρηματικές Συναλλαγές

Εάν η εταιρείαεμπλέκεται σε συγχώνευση, εξαγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων, ταΠροσωπικά μας Δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν. Θα παρέχουμε ειδοποίηση πριν από τη μεταφορά των Προσωπικών μας Δεδομένων και την υπαγωγή τους σε διαφορετική Πολιτική Απορρήτου.

Επιβολή του νόμου

Υπό ορισμένες συνθήκες, η εταιρεία μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα Προσωπικά μας Δεδομένα εάν απαιτείται από το νόμο ή ως απάντηση σε έγκυρα αιτήματα από δημόσιες αρχές (π.χ. δικαστήριο ή κυβερνητική υπηρεσία).

Άλλες νομικές απαιτήσεις

Η εταιρείαμπορεί να αποκαλύψει ταΠροσωπικά μας Δεδομένα με την καλή πίστη ότι μια τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για:

  • Συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
  • Προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του
  • Πρόληψη ή διερεύνηση πιθανών αδικημάτων σε σχέση με τηνπαράβαση
  • Προστατεύστε την προσωπική ασφάλεια των χρηστών τουιδρύματος ή του κοινού
  • Προστασία από νομική ευθύνη

 

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ασφάλεια τωνΠροσωπικών μας Δεδομένων είναι σημαντική για εσάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής. Ενώ  προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών μας Δεδομένων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε τηνΠολιτική Απορρήτου σας κατά καιρούς. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτήν τη σελίδα.

Θα σας ενημερώσουμεμέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και μιας εμφανούς ειδοποίησης σχετικά με την εντολή σας, πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής και θα ενημερώσουμε την ημερομηνία “Τελευταία ενημέρωση” στην κορυφή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ισχύουν όταν δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου,μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@avantisailing.com

Με την επίσκεψη αυτής της σελίδας στην ιστοσελίδα μας: www.avantisailing.com

Τηλεφωνικά: +30 6944 042529